Diana Turnips

189,00 kr

Ej i lager / Ei varastossa

Diana Turnips

189,00 kr

Används som foderväxt i viltåkrar för hjortdjur. Kräver längre växttid än foderrova. Massif-sorten påminner om kålrot, skalet är grönaktigt och fruktköttet gult. Blasten blir inte speciellt stor och förfaller på hösten. Lämpar sig också i landets norra delar. Tål väl nattfrost och förskäms inte ens efter att ha frusit. Mycket smaklig rot som speciellt hjortar gräver fram t.o.m. under ett tjockt snötäcke på vintern. Alltför tätt bestånd skall gallras. Utsädet skall inte överdoseras vid sådd eftersom rötterna blir små i täta växtbestånd. Lämpliga växter för blandningar är foder- och blastrova.

Ej i lager / Ei varastossa

Används i ettårig viltåkerväxt tillsammans med t.ex. foder- och blastrova.

Sort: Massif

Frömängd: 1-3 kg/ha

Antecknas som EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Ytterligare information

Vikt 1 kg