Bottengröda DiAgri

2344,00 kr

Bottengröda DiAgri

2344,00 kr

Bottengröda DiAgri är framtagen som bottengröda för både vår- och höstspannmål. De valda
växterna är lågt växande, kvävefixerande och strukturförbättrande växter som även ökar mångfalden
i jordmånen och på markytan. Med flera olika växter undviks monokultur som skulle främja
skadliga patogener och skadeinsekter. Bottengrödan stöder huvudgrödan samt främjar följande
produktionsgrödor. Beståndet fortsätter att växa under hösten och är enkelt att avsluta mekaniskt eller
kemiskt på våren, inför kommande gröda.
Bekämpningen av ogräs för höstspannmål är bra att göra redan på hösten efter skörd. Då tävlar
bottengrödan enbart med ogräs som gror samtidigt på våren. Om man gör ogräsharvning eller om
såradsmellanrum medger radrensning, görs sådden av bottengrödan samtidigt. Kemisk bekämpning på
våren kan övervägas tidigt, cirka 2-3 veckor efter sådd, beroende på väderlek. Med en liten dos av MCPA
kan man bekämpa de tidigaste ogräsen innan bottengrödan gror, speciellt på lätta jordar. Detta kräver en
bekämpning vid rätt tid som med lyckat resultat ger en bra utväxling.
Om man inte tidigare använt bottengrödor är det bra att börja på en mindre areal och prova olika
tidsperioder och olika etableringstekniker. Genom att samla på sig erfarenheter och slipa utförandet så
blir det betydligt lättare framöver. Att utveckla lösningar på den egna gården som kan möta framtidens
odlingskrav, är att jobba för en ansvarsfull livsmedelsproduktion.

20 i lager

Artikelnr: 1105 Kategori:

Utsädesmängd: 10kg/ha
Innehåll: Humlelucern 40%, blodklöver 35%, cikoria 15%, vitklöver 15%

Ytterligare information

Vikt 20 kg

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Bottengröda DiAgri”

Din e-postadress kommer inte publiceras.