Våra produkter


Våra produkter är till för den biologiska mångfalden i åkerlandskap. Vi skapar mervärde för bl.a. småfåglar, rapphöns, fältvilt, klövvilt, pollinerare, insekter och människan.

Malmgård viltfrö


För mångfaldens väl!

Viltfrö Ab tillverkar fröblandningar både för sådd och foder till utfodring för viltets väl.

Vi utvecklar och testar nya frön och sorter eftersom vi vill att det ska finnas smakliga och fungerande viltåkerväxter för nordiska förhållanden.

Genom att välja våra produkter i Diana-familjen säkrar du också kontinuerlig utveckling av produkter för åkerlandskapets biodiversitet.

SAM-ansökan


Produkter kategoriserade i tabell enligt SAM-ansökan.