Malmgård Viltfrö är ett fröbolag som specialiserat sig på fröblandningar för mångfalden i åkerlandskapet. Inte sällan är jakten och viltet en drivande faktor för att skapa åtgärder som gynnar biodiversiteten. Just viltet och åtgärdernas funktion samt smidighet i relation till jordbruket och skogsbruket gör basen i företagets verksamhet. Att sätta frö i påse är inte företagets viktigaste mission. Missionen ligger i att utveckla fungerande produkter som stärker mångfalden men samtidigt ger mervärde åt såväl viltmästaren, lantmästaren som jägmästaren. Med vår bakgrund i såväl viltbruk som jordbruk kan vi relatera till de utmaningar som finns och bidra med en fungerande helhet.

sjf-symbol1

Svenska Jägareförbundets medlemmar har en konkret nytta i en medlemsrabatt om 20% på alla fröprodukter. Genom att använda företagets produkter stöder man även en fortsatt utveckling inom mångfalden i åkerlandskapet med vilt i fokus.

Årets samarbete lägger fokus på Mångfald. På basen av erfarenhet och diskussion med flera kunniga viltmästare har Malmgård Viltfrö lanserat många produkter för främjandet av åkerlandskapets mångfald, skydd och foder för fältvilt.

Båda parterna ser att samarbetet kan föda flera fina lösningar och ger upphov till diskussion som för utvecklingen vidare för gemensamma intressen. Svenska Jägarförbundet ser gärna att medlemmarna tar kontakt och utvecklar diskussionen med Malmgård Viltfrö för att finna lokala lösningar.

Det är aldrig för sent att så ett frö.