DiAgri Oljerättika

Från: 329,00 kr

DiAgri Oljerättika

Från: 329,00 kr

Används i viltåkrar som kraftigt växande foderväxt för klövvilt. Gror snabbt och säkert. Anspråkslös växt som också klarar sig i nyröjningar. Höjd ca 80–110 cm. Blommorna små och lilaskiftande vita. Växtbeståndet mognar och blir brunt redan i augusti om man har sått tidigt på våren. Därför skall sådden ske först i slutet av juli eller i början av augusti varvid beståndet är så smakligt som möjligt
när jaktsäsongen börjar. Lämpar sig också för sen kompletteringssådd. Man kan använda oljerättika som sanerings- och jordförbättringsgröda varvid den sås direkt efter skörd. Slåtter av växtbeståndet utförs 1–2 gånger så att rotsystemet utvecklas mer och då förbättrar markens struktur.

Observera! Nya rön har visat att oljerättikan även går att plasta in och utfodra under vintern. Därför kan vi nu försiktigt rekommendera att plasta in oljerättika vid begynnande blomning eller tidigare. Då växer beståndet igen och gör bladmassa som är smakligt för viltet att beta. Om avsikten är att skörda oljerättikan så skall man så tidigare på våren. Då hinner beståndet repa sig till hösten. Ingen extra syra behövs i plastandet av fodret.

Används i ettåriga viltåkrar t.ex. tillsammans med foderraps.

EFA-Träda, EFA-Kantzon eller Fånggröda.

Sort: Apoll (eller annan motsvarande)

Frömängd: 10-15 kg/ha

Ytterligare information

Vikt 3-25 kg