Diana Vitklöver

199,00 kr

Ej i lager / Ei varastossa

Diana Vitklöver

199,00 kr

Vitklöver är en flerårig vallbaljväxt som övervintrar väl. Vitklöver används i blandningar med gräs och andra klöverväxter. Den kan också vara en del av ettåriga rotfruktsblandningar varvid den är smaklig för rådjur, hjortar och älgar från sensommaren till den första frosten på hösten. I viltbetesblandningar rekommenderas sådd i skyddssäd varvid plantbildningen är bättre. Är även till nytta för pollinerare.

Ej i lager / Ei varastossa

Används i ett- eller flerårig mångfaldsåker tillsammans med någon annan viltåkerväxt.

EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Sort: Huia

Frömängd: 10-12 kg/ha

Mer information

Vikt 1 kg