Landskaps Diana

Från: 229,00 kr

Landskaps Diana

Från: 229,00 kr

Används vid anläggning av ettårig EFA-Träda eller EFA-Kantzon. Vacker blandning som gör nytta för såväl viltet, pollinatörer som småfåglar. Bra kaliumfixeringsegenskaper och också en bra jordförbättrande effekt tack vare de kraftiga rötterna. Solrosens frökaka smakar väl för bl.a. kronhjort efter blomning.

Ettårig blandning för vilt.

I SAM som EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Frömängd: 7-9 kg/ha

Solros 60 %, Lupinmix 20 %, Fodervicker 15 %, Honungsört 5 %

Ytterligare information

Vikt 3-10 kg