Diana Durra

1415,23 kr

Ej i lager / Ei varastossa

Diana Durra

1415,23 kr

Durra är en släkting till majs men är mycket mer lågväxt. Beroende på sommarens värmesumma blir den ca 50–70 cm hög. Kyla försvagar durra betydligt. Under en normal sommar ger den gott om skydd tack vare den styva stjälken. Vid en större snömängd bildas ett tak på durra varvid fåglar får ett bra skydd under snön. Durra sås vanligtvis i remsor tillsammans med majs eller solros.

Ej i lager / Ei varastossa

Ettårig mångfaldsväxt. Lämplig som skyddsväxt för vilt tillsammans med majs.

EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Sort: Short

Frömängd: 11–13 kg/ha, frön 6–10 st./radmeter

Ytterligare information

Vikt 12 kg