Diana Solros

Från: 179,00 kr

Diana Solros

Från: 179,00 kr

Används som vacker landskapsväxt och skyddsväxt för vilt. Sådd i slutet av maj eller början av juni. Plantorna är frostkänsliga. Höjd 120–140 cm. Om man sår tidigt blommar solrosen i slutet av augusti. Undvik alltför tätt bestånd, det leder till att solrosorna konkurrerar om solljuset och då lätt växer på höjden.

Ettårig mångfaldsväxt. Lämplig som blandning t.ex. med honungsört. Eller som skyddsväxt för vilt tillsammans med majs. Solrosen är till nytta för insekter, småfåglar och vilt. Frökakorna är smakliga för såväl fåglar som för klövdjur.

EFA-träda eller EFA-kantzon.

Sort: Peredovik

Frömängd: 6-8 kg/ha

 

Ytterligare information

Vikt 1-25 kg