Höst Viltåker Diana

Från: 349,00 kr

Höst Viltåker Diana

Från: 349,00 kr

Flerårig blandning som sås in på sensommaren tidig höst. Ger ett attraktivt foder till hösten för klövvilt. Efter övervintring ger området fältviltet tidigt skydd på våren. Beståndet går i tidig blom vilket ger insekter för kycklingar. Mångfalden gynnas genom att växtligheten har en annan växtrytm än de flesta andra grödor. Beståndet övergår till vall efter två år. Därav även lämplig som Skyddszon i SAM då den kan stå i 5 år. Växtplats ungefär som vanlig höstraps.

För viltåkerns växtföljd lämplig flerårig, smaklig viltåkerbehandling.

I SAM som skyddszon.

Frömängd: 10-12 kg/ha

Engelskt rajgräs 35 %, Vinterfoderraps 15 %, Vinterraps 5 %, Kummin 10 %, Timotej 30 %, Vitklöver 5 %

Ytterligare information

Vikt 10 kg