Viltbetes Diana

Från: 419,00 kr

Viltbetes Diana

Från: 419,00 kr

Utmärkt flerårig viltåkerblandning som samtidigt gör växtföljden mer mångsidig. Lämpar sig utmärkt för slåtter till vinterutfodring av vilt, antingen som balar eller på störar. Putsningen får ske tidigast 1.7. (EFA-Träda 15.8) Skiftet anläggs bäst i skyddsgröda om inte vildsvinen anses vara risk vid anläggandet. Tillräckligt glest havre- eller vetebestånd (50–100kg/ha) ger tillräckligt med ljus för att beståndet skall kunna bilda plantor väl. Blandningens innehåll är noggrant uttänkt speciellt för små klövdjurs behov. Anlägg gärna blandningen som en regelrätt vall och du får hela nyttan till viltet, både som bete och som skördade balar.

I SAM ansökan som EFA-Träda, EFA-Kantzon Fånggröda eller Skyddszon. Viltnyttan gör att man slipper aktivitetskravet putsning. I EFA-Träda får man inte putsa innan den 15.8. Som vanlig vall har man största flexibiliteten i putsning och bärgning av foder.

Frömängd: 12–15 kg/ha (kravet max 15% vallbaljväxter tunnas 10kg blandning med 17kg vallfrö).

Engelskt rajgräs 20%, Ängssvingel 20%, Lucern 20%, Rödklöver 20%, Vitklöver 10%, Kummin 5%, Cikoria 5%

Ytterligare information

Vikt 3-10 kg