Mångfalds Ängs Diana

1149,00 kr

Mångfalds Ängs Diana

1149,00 kr

Med den här blandningen får man en mer mångsidig flora än med vanliga Ängs-Diana. Lämpliga levnadsmiljöer skapas för fälthöns men även för ett omfattande antal insektsarter. Pollinatörer gynnas av blommande blommor varje år, blomningen avtar med åren. Anläggs på åkrar där den kan förbli 2–5 år. Beetle Banks” är populärt i England. Den sås med en flerårig fröblandning, ca 2 meter bred ås som korsar större enformig åkermark. En Beetle Bank görs genom att plöja, antingen på våren eller på hösten, så att plogens tiltor läggs mot varandra. Då bildas en upphöjd ås som är enkel att fräsa och jämna ut efter avslutad nytta och flytta till ett nytt ställe i enlighet med gårdens växtföljd. Mångfald Ängs Diana lämpar sig väl för anläggning av en Beetle Bank. Avsikten med metoden är att erbjuda nyttoinsekter en levnadsmiljö och utgångspunkt i jordbrukslandskapet. Detta bidrar samtidigt till förbättring av fältfåglars häcknings- och övervintringsskydd. Diana Rödklint kan med fördel blandas i för att öka mångfalden i landskapet.

Flerårig kortbevuxen äng. (BeetleBank)

I SAM som skyddszon, EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Frömängd: 12-15 kg/ha.

Hårdsvingel 63 %, Kummin 15 %, Cikoria 8 %, Honungsört 10 %, Prästkrage 2 %, Blåklint 2 %

Ytterligare information

Vikt 5 kg