Ängs DiAgri

1209,00 kr

Ängs DiAgri

1209,00 kr

Används för anläggning av flerårig äng. Ger en tät och kortbevuxen äng som är lätt att putsa. Honungsörten ger första året tidiga blommor och andra året blommar prästkragen varvid pollineringsnyttan är 2-årig och putsningskravet kan förbises år 1 och 2. Trivs på gammal betesmark. En solig växtplats rekommenderas. Den är tålig mot torka och växer gärna i en sluttning. Lite Diana Rödklint kan med fördel blandas i för att öka andelen blommande innehåll.

Flerårig kortbevuxen äng.

I SAM som Skyddszon, EFA-Träda eller EFA-Kantzon

Frömängd: 10-15 kg/ha

Hårdsvingel 83 %, Honungsört 15 %, Prästkrage 2 %

Ytterligare information

Vikt 10 kg