Viltbetes ÖM Diana

Från: 429,00 kr

Viltbetes ÖM Diana

Från: 429,00 kr

Utmärkt flerårig viltåkerblandning för speciellt vilttäta områden. Blandningen är utvecklad tillsammans med Sveriges ledande viltvårdare på Svenska Jägareförbundets marker i Öster Malma. P.g.a. den höga vilttätheten (älg, vildsvin, dovhjort, kronhjort) håller inte mången viltåker för vårens betestryck och avkastningen förblir liten. Viltbetes ÖM ger ändå med sina specialväxter proviant längs med sommaren. Lämpar sig utmärkt för slåtter till vinterutfodring av vilt, antingen som balar eller på störar. Skiftet anläggs bäst i skyddsgröda. Tillräckligt glest havre- eller vetebestånd (50-100kg/ ha) ger tillräckligt med ljus för att beståndet skall kunna bilda plantor väl. På så sätt kan man skydda växtbeståndet från viltet det första året då de gärna äter skyddssäden istället för insådden. Putsning görs senare på hösten första året, tidigast den 1/7.

I SAM ansökan som EFA-Täda, EFA-Kantzon Fånggröda eller Skyddszon.

Viltnyttan gör att man slipper aktivitetskravet putsning. Som vanlig vall har man största flexibiliteten i putsning och bärgning av foder.

Frömängd: 12-15 kg/ha (vid anläggning av skyddssäd ca 50-100 kg/ha).

Timotej 20%, Vitklöver 15%, Engelskt rajgräs 10%, Lucern 10%, Rödsvingel 10%, Rödklöver 10%, Kärringtand 10%, Kummin 5%, Ängssvingel 5%, Svartkämpar 5%

Ytterligare information

Vikt 3-10 kg