Fältvilts Diana

Från: 589,00 kr

Fältvilts Diana

Från: 589,00 kr

Fältvilts Diana är en 2-årig EFA-Kantzons blandning för fältvilt. Den ger i första hand skydd åt fältviltet. Skyddet ger bättre överlevnadsmiljöer för både ungar och vuxet vilt. Då beståndet är högt och styvt skyddar det mot fågelpredatorers anfall. Anfallet bromsas upp så att viltet oftare hinner undan. Ungar och kycklingar slipper röra på sig i onödan för att finna skydd och föda vilket annars ger enkla doftspår för markpredatorer att följa. Bra skydd gör så att viltet kan trycka fastän predatorer som räv eller grävling är mycket nära. Därtill lockar beståndet rikligt med insekter vilket leder till föda åt fågelvilt samtidigt som en del frö i skidor och ax ger foder åt viltet långt in på hösten.

Blandningen kan med fördel sås längs med fältkanter och anmäls år ett i SAM-blanketten som en EFA-Kantzon eller EFA-Träda.

  • Blandningen anmäls även år två på samma sätt i SAM-ansökan
  • Man kan med fördel bredda kantzonen år två för att sedan under år tre kan bryta den första delen och så den med t.ex. Jordförbättrings Diana.
  • Därefter kan man alternera och skapa goda förutsättningar för fältviltet på lång sikt.

Denna produkt är utvecklad med hjälp av Sveriges främsta viltvårdare. Avsikten har främst varit att skapa miljöer som hjälper rapphönsen att övervintra samtidigt som den minskar predatorernas beskattning av fältvilt.

Genom att använda denna produkt tillsammans med tilläggsutfodring, höstsådda grödor i lantbruket samt en predatorkontroll främjar vi fältviltsstammarna rejält. Rapphönsen, fasanerna, hararna och rådjuren tackar för dessa åtgärder. Mångfalden kring åkrarna förbättras och vi bidrar med en ansvarsfull miljögärning.

2-3 årig blandning för fältvilt.

I SAM som EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Frömängd 8–10 kg/ha

Innehåll: tidigt vete 25 %, vitsenap 25 %, honungsört 25 %, cikoria 15 %, vitklöver 10 %

Ytterligare information

Vikt 3-10 kg