Gröngödslings DiAgri

Från: 399,00 kr

Gröngödslings DiAgri

Från: 399,00 kr

Gröngödslings DiAgri är en 2–3 årig fröblandning. Den är framtagen för att förbättra växtföljden i viltåkrar samt åkrar för biologisk mångfald. Den passar även utmärkt i en vanlig lantbruksväxtföljd som en avbrottsgröda för att förbättra jordmånen. Vi har kombinerat jordförbättrande egenskaper med viltnytta. Produkten producerar en riklig rotmassa som jordförbättring men ger samtidigt en grönmassa som går att skörda som foder till vintern. Eftersom den biomassa som finns under jord är av större betydelse än den som skapas ovanför så är det lämpligare att skörda och använda det som vinterfoder. Genom att ta en skörd så optimeras produktionen av biomassa på fältet och medför att viltet får smakligare bete. Dock är de jordförbättrande egenskaperna det primära syftet och skörd är inte ett krav. Vid slåtter bör man vara tidigare under första etableringsåret så att eventuella ogräs inte får fotfäste. Under kommande år är det viktigt att krossa eller slå vallen innan blom eller strax efter beroende på vad man vill uppnå. Blomning gynnar mångfalden som kan vara värt att beakta. Vid slåtter bör man köra saktare än normalt för att ge djuren som sökt skydd i grödan en chans att fly. Ett tips är att dagen innan slåtter sätta upp vita flaggor som skrämsel för att förebygga att rågeten väljer att gömma sitt kid på fältet som ska slås.

Är slåtter av vallen inte av intresse eller om det finns risk att slåtter uteblir så rekommenderar vi Viltbetes Diana eller Viltbetes ÖM Diana istället. Dessa blandningar är smakligare även om slåtter uteblir samtidigt som de också har en god jordförbättrande effekt.

Anlägg gärna Gröngödslings Diana som regelrätt vall så får du störst viltnytta både som bete och som skördade foderbalar.

I SAM ansökan som EFA-Träda, EFA-Kantzon Fånggröda eller Skyddszon.

Viltnyttan gör att man slipper aktivitetskravet putsning. Som vanlig vall har man största flexibiliteten i putsning och bärgning av foder.

Frömängd: 15–20 kg/ha

Rörsvingel 40 %, rödklöver 25 %, blålusern 25%, vitklöver 10 %

Ytterligare information

Vikt 3-10 kg