Fasan-Rapphöns Diana

Från: 179,00 kr

Fasan-Rapphöns Diana

Från: 179,00 kr

Används som näringsskapande och skyddande växt på viltåkrar som anläggs för fasaner och rapphöns. Blandningen ger fågelungarna ett bra skydd och rikligt med insekter på sommaren. Beståndet är stående långt in på vintern vilket ger ett gott skydd för övervintrande fåglar. För att få ett stråstarkt växtbestånd skall man använda tillräckligt med kväve. En alltför tät sådd leder till liggsäd i beståndet eftersom stråna blir smala p.g.a. konkurrensen. Minska frömängden ytterligare vid inblandning av vete eller havre.

Ettårig blandning för vilt och pollinerare.

I SAM som EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Frömängd: 4-6 kg/ha. I blandningen kan man tillägga havre 30 kg/ha.

Solros 25 %, Gulsenap 12 %, Honungsört 8 %, Vårraps 15 %, Rödhirs 12 %, Bovete 15 %, Oljelin 5 %, Oljerättika 5 %, Diana Blomsterblandning 3 %

Ytterligare information

Vikt 1-10 kg