Rapphöns Diana

Från: 449,00 kr

Rapphöns Diana

Från: 449,00 kr

Används för att förbättra livsmiljön för rapphöns. Blandningen sås förslagsvis längs med ett åkerdike, några meter brett. På så sätt får rapphönsen en skyddad plats också efter skörden. Ofta tröskas stubben kort och åkern bearbetas tämligen snabbt efter tröskningen varvid rapphönsen är i trubbel och rovfåglr utnyttjar detta utan att blinka. Genom att så Rapphöns Diana bredvid ett dike och samtidigt lämna kvar en hög, obearbetad stubb bredvid den sådda remsan hittar rapphönsen bra skydd. När vintern kommer hjälper solros, nigerfrö och stubben rapphönsen att hitta skydd under snön. Gulsenap, hirs och oljelin förser fåglarna med ätbart. Genom att så remsan direkt på våren förser honungsörten och foderrapsen fågelungarna med loppor att äta. Kan även sås fördelaktigt bredvid en ”Beetle Bank” Mångfalds Ängs Diana. Om du dessutom lämnar en hög stubb intill så skapas gott skydd även mitt på fältet.

Ettårig blandning för vilt.

I SAM som EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Frömängd: 4–6 kg/ha. I blandningen ska man tillägga havre 60 kg/ha.

Gulsenap 15 %, Bovete 15 %, Solros 10 %, Oljedådra (Camelina) 10 %, Honungsört 10 %, Vitklöver 10 %, Nigerfrö 10 %, Foderraps 5 %, Vårraps 5 %, Oljerättika 5 %, Rödhirs 5 %

Ytterligare information

Vikt 3-10 kg