Diana Mineralgrop

299,00 kr

Diana Mineralgrop

299,00 kr

Mineralblandning som utvecklats för vilt i nordiska förhållanden.

Eftersom vilt får sina mineraler direkt från jordmånen och den näring de äter måste brister i intaget rättas till med mineraltillägg. Närings- och mineralsammansättningen i den nordiska jordmån har varit utgångspunkten i Diana Mineralgrop -preparatet som Viltfrö har utvecklat. Produkten är av hög kvalitet, producerad i Finland och är en uttryckligen för vilt avsedd mineralblandning. Den är behändigt förpackad i ämbar som kan utnyttjas när man anlägger gropen.

Malmgård Viltfrö är föregångare i moderniseringen av den nordiska viltvårdskulturen. Nya innovationer, effektiva metoder och gedigen erfarenhet av viltvård är hörnstenarna i vår verksamhet. Allt för viltets väl!

100 i lager

Artikelnr: 9001 Kategorier: , Etiketter: , , , , ,

Anläggning av en grop
För anläggning av en grop behöver du tillåtelse av markägaren eftersom bearbetning av ytjord inte hör till allemansrätten.

Du behöver: Spade, stadig kratta och ett ämbar med Diana Mineralgrop -mineralblandning.
1. Kratta markytan ren från gräs, grenar, löv o.dyl. organiska material på ett ca 1,5 x 1,5 meter stort enhetligt område. Luckra upp jorden på det rengjorda området med spade till ca 5 cm:s djup.
2. Finfördela och jämna ut jorden som röjts fram med krattan.
3. Bred ut mineralblandningen som ett jämnt lager på det preparerade området. När man anlägger gropen kan man använda ett helt ämbar per grop. Med ett halvårs mellanrum lägger man till ungefär ett halvt ämbar per gång eller enligt behov. Det viktigaste är att gropen alltid är iståndsatt till våren.
4. Hämta vatten med ämbaret från en bäck eller ett dike och häll rikligt med vatten över hela mineralgropen så att du kan luckra upp jordmånen med krattan till en enhetlig deg. På så sätt säkerställer du att mineralblandningen sprids jämnt i hela mineralgropen.
5. Mineralgropen är nu färdig för viltets användning!
6.Vid behov kan du hälla över gropen doftpreparat som drar till sig hjortdjur eller något sött medel som tilläggslockbete.

Läget för gropar
Mineralgropar borde anläggas jämnt utspridda på olika ställen i viltvårdsområdet. På så sätt säkerställer man tillräckligt tillgänglighet av mineraler för områdets djurarter. Gropen i sig själv kan vara belägen såväl på skogsmark som på åker. Det viktigaste är att välja en plats där man kan ha gropen också i fortsättningen under flera års tid. En mineralgrop ska inte anläggas direkt på en utfodringsplats. Djurens avföring på utfodringsplatsen kan förorsaka en betydande sjukdomsrisk i mineralgropen. Ett bra läge är i närheten av viltets stigar, vid de naturliga rutterna som djuren använder.

Ytterligare information

Vikt 20 kg