Diana Bovete

Från: 159,00 kr

Diana Bovete

Från: 159,00 kr

Bovete är en ettårig växt som används för att göra landskapet mångsidigare. Vanligtvis gror bovete bra men den är mycket känslig för frost. Bovete är en bra gröda i växtföljden eftersom den är mycket annorlunda än många andra växter som ofta används. Bovete är en bra nektarförande växt men dess egenskaper i honung förorsakar delade åsikter. Vid blomningen samlar de vita blommorna mycket insekter och på så sätt är den också en bra växt för fåglar i jordbrukslandskapet.

Används främst i renbestånd eller som en mångfaldsväxt tillsammans med andra blommande växter. I blandningar används betydligt mindre frömängd än i renbestånd.

Sort: Kora / Panda

Frömängd: 40–60 kg/ha, mycket mindre i blandningar.

Ytterligare information

Vikt 25 kg
Vikt

1 kg, 3 kg, 20 kg, 25 kg