Diana Bovete 25kg

649,00 kr

Ej i lager / Ei varastossa

Diana Bovete 25kg

649,00 kr

Bovete är en ettårig växt som används för att göra landskapet mångsidigare. Vanligtvis gror bovete bra men den är mycket känslig för frost. Bovete är en bra gröda i växtföljden eftersom den är mycket annorlunda än många andra växter som ofta används. Bovete är en bra nektarförande växt men dess egenskaper i honung förorsakar delade åsikter. Vid blomningen samlar de vita blommorna mycket insekter och på så sätt är den också en bra växt för fåglar i jordbrukslandskapet.

Ej i lager / Ei varastossa

Används främst i renbestånd eller som en mångfaldsväxt tillsammans med andra blommande växter. I blandningar används betydligt mindre frömängd än i renbestånd.

Sort: Kora / Panda

Frömängd: 40–60 kg/ha, mycket mindre i blandningar.

Mer information

Vikt 25 kg