Diana Genesis

Från: 149000,00 kr

Diana Genesis

Från: 149000,00 kr

Diana Genesis såmaskinerna har planerats för speciellt för jägares och viltvårdares användning. De är verkliga direktsåmaskiner med vilka man kan så alla sorts viltåkerfrön och sådd lyckas på alla sorts jordarter. T.o.m. på de hårdaste lerjordarna! Sådd lyckas naturligtvis också i jord som bearbetats konventionellt.

Diana Genesis direktsåmaskinen har värmebehandlade skivbillar som är placerade på 19 cm:s avstånd från varandra. Skivbillarnas billtryck räcker till för att skära en såfåra också i den hårdaste jorden och utmatningsmekanismen doserar fröna noggrant i fåran. Välthjulen av gummi som finns bakom såbillarna täcker över såfåran. Utsädet får mycket god kontakt med den fuktiga jorden t.o.m. när man sår i ett tätt, upprätt stående växtbestånd. Den goda kontakten med jorden garanterar att fröna gror snabbt och förhindrar t.ex. att fåglar hittar fröna och äter upp dem. Direktsådd som metod hjälper markytan att bibehålla fuktighet bättre än i bearbetad mark.

Diana Genesis direktsåmaskinens doseringsmekanism för utsädet är mycket noggrann och lätt att kalibrera. Den fungerar med frön av alla storlekar och man behöver inte småfrölådor eller annat dylikt som tilläggsutrustning. Med Genesis kan man så flerartiga viltåkrar med en enda körningsgång! Varför slösa tid och pengar på att bearbeta viltåkrarna på nytt och på nytt när du helt enkelt kan göra det rätt på en gång och placera utsädet precis där det ska vara. Bland Diana Genesis direktsåmaskinerna finns också en modell som kan dras med terränghjuling. Modellen möjliggör anläggning av viltåkrar på ställen där det inte tidigare var möjligt. För bekämpning av ogräs på marker man sått med Genesis finns det flera alternativ. Det enklaste och billigaste sättet är glyfosatbesprutning i samband med sådden, men det finns också andra alternativ. Ring, så kan vi berätta mera!

Be om offert!

Artikelnr: N/A Kategorier: , Etikett:

En verklig direktsåmaskin. Alla frön till alla jordarter. De minsta modellerna kan dras med terränghjuling!

Tilläggsutrustning

Diana Genesis 3 (Produktnr. 4006)
Hydraulpumpserie. Behövs om maskinen dras med terränghjuling.
Uppsättning med bärhjul. Behövs om maskinen dras med terränghjuling.
Serie med tilläggsbillar (behövs 5 st.). Behövs för att förbättra billarnas skärdjup på mycket
hårda jordarter.

Diana Genesis 5 (produktnr. 4007)
Uppsättning med bärhjul. Behövs om man inte fäster maskinen på traktorn på
trepunktslyften utan man vill bogsera den.
Serie med tilläggsbillar (behövs 8 st.). Behövs för att förbättra billarnas skärdjup på mycket
hårda jordarter.

Diana Genesis 8 (Produktnr. 4008)
Uppsättning med bärhjul. Behövs om man inte fäster maskinen på traktorn på
trepunktslyften utan man vill bogsera den.
Serie med tilläggsbillar (behövs 13 st.). Behövs för att förbättra billarnas skärdjup på mycket
hårda jordarter.

Ytterligare information

Modell

Genesis 3, Genesis 5, Genesis 8, Genesis 10