DiAgri Rödklöver

Från: 239,00 kr

DiAgri Rödklöver

Från: 239,00 kr

Kvävefixerande vallbaljväxt som p.g.a. ett frodigt växtsätt och rikligt med näringsämnen används i blandningar med gräs och andra viltåkerväxter. Lämpar sig för allt vilt. Flerårig och mycket vinterbeständig rödklöversort. Användning av skyddssäd rekommenderas under anläggningsåret.

Används som ettårig viltåkerväxt tillsammans med t.ex. foderraps.

EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Sort: Global (eller annan motsvarande)

Frömängd: 14-16 kg/ha

Ytterligare information

Vikt 1 kg
Vikt

1 kg, 3 kg, 10 kg, 25 kg