Pollinerings Diana

Från: 469,00 kr

Pollinerings Diana

Från: 469,00 kr

Avsikten med Pollinerings Diana är att locka pollinerare till platser nära huvudgrödan eller för att erbjuda de första pollinerarna tidig nektar. Genom att så Pollinerings Diana så tidigt på våren som möjligt så ökar chansen för blomning innan huvudgrödan. Huvudgrödor som vårraps, ärtor, kummin eller bondböna gynnas av humlornas pollinering. Oljerättika och honungsört blommar tidigt ifall sådden utförs direkt på våren. Beroende på sommarens värmesummor varierar blomningen betydligt. Efter blomning fungerar Pollinerings Diana som främjare av mångfalden. Våren därpå är det enkelt att krossa det torkade beståndet och vårbearbeta inför nästa gröda.

Ettårig blandning för pollinerare.

I SAM som EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Frömängd: 8 kg/ha

Blodklöver 20 %, Honungsört 20%, Persisk klöver 20 %, Fodervicker 20%, Oljerättika 20%

Ytterligare information

Vikt 3-10 kg